Yläkoulu

Yläkoulu

LAPUA

Järjestyssäännöt

Lapuan yläkoulun järjestyssäännöt

  1. Käyn koulua, tulen tunnille ajoissa ja annan työrauhan toisille.
  2.  Vietän koulupäivän koulualueella. Koulualueen muodostavat yläkoulun kouluraken­nukset  sekä niiden piha-alueet.
  3.  Välitunnilla käyttäydyn rauhallisesti ja asi­allisesti.
  4.  Ulkojalkineet ja -vaatteet riisun luokkaan mentäessä niille varatuille paikoille. Päähi­neen otan pois, kun tulen oppitunnille ja ruokasaliin.
  5. Pidän koulun tilat ja koulualueen siistinä. Käsittelen koulun omaisuutta huo­lellisesti. Jos vahingoitan koulun tai toisen henkilön omaisuutta tahallisesti, olen kor­vausvel­vollinen. Vahingosta ilmoitan rehto­rille, opettajalle, vahtimestarille tai talonmiehelle.
  6. Tapaturman sattuessa ilmoitan siitä heti lähimmälle opettajalle. Jos sairastun kou­lussa ollessani, menen koulutervey­denhoitajan vastaanotolle. Terveydenhoitajan poissa ollessa otan yhteyttä luokanvalvojaan tai seuraavan tunnin opettajaan.
  7.  Oppituntien aikana pidän mobiililaitteen laukussa. Muuna aikana käytän sitä muita loukkaamatta.
  8. Koulumatkoilla noudatan liikennesääntöjä. Polkupyörän ja mopon tai muun ajoneu­von (esim. traktorin, mopoauton) jätän sille vara­tulle pysäköintialueelle enkä käytä niitä välituntien aikana. En vietä välituntia pysäköintialueilla.
  9. En käytä kiellettyjä aineita koulussa.