Ruhan koulu

Ruhan koulu

LAPUA

Järjestyssäännöt

 

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa sekä osallistuessa koulun toimintaan koulun ulkopuolella. Kouluajaksi katsotaan myös noin välitunnin mittainen aika, jonka oppilas viettää koulun alueella välittömästi ennen koulun alkua sekä koulun loputtua. Koulun alue on oppilaille osoitettu alue. Säännöt velvoittavat myös koulukyytiä odottelevia.

Järjestyssääntöjen rikkomisesta voidaan rangaista kurinpidollisesti. Kurinpitokeinoina voidaan käyttää kasvatuskeskustelua, jälki-istuntoa sekä kirjallista varoitusta ja määräaikaista erottamista.

 Yleistä

Puhun ja käyttäydyn kunnioittavasti muita oppilaita ja aikuisia kohtaan. Noudatan kaikkien koulualueella työskentelevien aikuisten ohjeita.

En kiusaa. Otan muut huomioon, en syrji ketään.

Huolehdin omista ja koulun yhteisistä tavaroista ja välineistä.

Tapaturman tai vahingon sattuessa koulupäivän aikana tai koulumatkalla, ilmoitan siitä välittömästi jollekin aikuiselle.

Huolehdin osaltani yleisestä turvallisuudesta. Huomatessani turvallisuuteen liittyvän vian tai puutteen, ilmoitan siitä heti koulun henkilökuntaan kuuluvalle aikuiselle.

Koulun tai luokan yhteisillä pyöräretkillä tai vastaavissa tilanteissa, joissa liikutaan pyörillä, on pyöräilykypärän käyttö pakollista.

Puhelimen tai muun mobiililaitteen käyttö on sallittu ainoastaan opettajan luvalla. Muun ajan ne ovat äänettömällä repussa. Omat mobiililaitteet ovat kouluaikana oppilaan omalla vastuulla. Häiritsevä laite voidaan ottaa oppitunnin ajaksi säilöön.  

En julkaise henkilöstä otettua valokuvaa tai videoita internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

Pukeudun kouluun sään mukaan, koska välituntisin ollaan yleensä päivittäin ulkona. Varsinaista pakkasrajaa ulkoiluun ei ole, tuuli ja muut säätekijät vaikuttavat myös asiaan.

Huolehdin, että teen läksyni, otan mukaan tarvittavat koulutarvikkeet mm. kirjat, vihot, liikuntavaatteet.

Sairauspoissaolosta huoltaja ilmoittaa koululle välittömästi ja muihin poissaoloihin huoltaja pyytää luvan Wilmassa. Ollessani sairas tai muusta syystä poissa koulusta, selvitän, mitä on tullut läksyksi ja mitä koulussa on koulupäivän aikana tehty. Teen tehtävät vointini ja kykyni mukaan.

En tuo kouluun koulutyöhön kuulumattomia tavaroita, elintarvikkeita, vaarallisia aineita tai –esineitä.

Kouluun tullessa

Saavun kouluun riittävän ajoissa.

Säilytän ulkovaatteet hyvässä järjestyksessä naulakossani ja laitan kenkäni järjestykseen niille osoitetulle paikalle.

Tuon repun aamulla omaan naulakkooni tai kuljetan mukanani, kunnes kello soi sisälle.

Säilytän polkupyöräni ja muut välineeni niille varatuissa paikoissa. Koulu ei vastaa kulkuneuvoille mahdollisesti aiheutuneista vahingoista tai niiden katoamisista.

Luokassa

Annan työrauhan enkä häiritse oppitunnin kulkua.

Käyttäydyn hillitysti, otan muut huomioon ja odotan vuoroani.

Keskityn oppimaan ja tekemään tehtäväni.

Huolehdin tavaroistani ja pidän työpaikkani järjestyksessä.

Varmistan, että tiedän, mitä tuli läksyksi ja huolehdin läksyt reppuun.

Siirryn välitunnille tai seuraavaan luokkaan rauhallisesti ja viivyttelemättä.

Yhteisissä tiloissa

Siirryn muihin tiloihin rauhallisesti kävellen, en töni enkä melua.

Ruokalassa keskustelen hillitysti oman pöytäseurueen kanssa ja noudatan hyviä pöytätapoja. Otan ruokaa sen verran kuin jaksan syödä ja siivoan omat jälkeni.

Koulun pihalla

En poistu koulun alueelta ilman lupaa.

Huolehdin koulun pihan siisteydestä.

Vaaralliseksi katsotut leikit ovat kiellettyjä mm. lumipallojen, keppien ja kivien heittely, puihin kiipeäminen. Välituntivalvoja voi kieltää vaaralliseksi katsomansa toiminnan.

En oleskele pyörätelineillä koulupäivän aikana.

Koulun loputtua

Koulupäivän päätyttyä lähden ripeästi kotiin.

Pyrin noudattamaan koulumatkalla liikennesääntöjä, pyöräilykypärän käyttö on suositeltavaa.

Odotan taksia sovitulla alueella ja huolehdin, ettei taksin tarvitse odottaa.Siirryn taksin kyytiin rauhallisesti vasta, kun taksi on pysähtynyt.

Pyrin noudattamaan hyviä käytöstapoja koulumatkalla, myös koulutaksissa.

                                                                                                                                  Järjestyssäännöt päivitetty 25.1.2022