Koulun historiaa

Ritamäen koulun historiaa

Ritamäen asukasluku kasvoi sotien jälkeen huomattavasti, koska alueelle rakennettiin runsaasti taloja. Tämän vuoksi omaan kouluun syntyi todellinen tarve. Monien vaiheiden jälkeen Ritamäen kansakoulu aloitti koulutyönsä väliaikaisissa tiloissa Rahkasuon kiinteistössä syksyllä 1951. Uusi koulurakennus valmistui syksyllä 1954. Ritamäen koulussa oli tuolloin 131 oppilasta, 5 opettajaa sekä keittäjä, siivooja ja talonmies.

Peruskoulu- uudistus tuli Lapualle 1974. Valtakunnallisesta ohjauksesta siirryttiin korostamaan koulun omia lähtökohtia ja tavoitteita. Vuonna 1985 Ritamäen koulun kasvatukselliset tavoitteet määriteltiin seuraavasti: Pyrkimyksenä on kasvattaa kunnon kansalaisia, ahkeria toistensa kanssa toimeen tulevia ihmisiä. Koulussa tähän pyritään keskustelun, ryhmätöiden, erilaisten teemapäivien, keräyskampanjoiden ym. avulla. Erityisesti on huomattu taito- ja taideaineiden merkitys luonteen ja yhdessäolon kasvattajina. Myös kotiseututuntemuksen lisäämistä mahdollisuuksien mukaan pidetään tarpeellisena.

Ritamäen koululla on toiminut sekä kansakoulu- että peruskouluaikana oppilaskerhoja. Esim.  voimistelukerho osallistui moniin näytöksiin ja kilpailuihin vuosien saatossa. Koululla on toiminut vaihdellen eri vuosina mm. liikuntakerho, luovan toiminnan kerho, näytelmäkerho, musiikkikerho,  käsityökerho ja askartelukerho. Koulukirjasto toimi noin 1980-luvulle saakka. Ritamäen koulun vanhempainyhdistys on perustettu vuonna 1993. Esiopetus alkoi Ritamäen koulussa vuonna 2001. Iltapäiväkerho on toiminut Ritamäen koulussa vuodesta 2003.

Lähde: Ylitalo, Teppo: Koulutien varrelta. Lapuan Ritamäen koulun viisi vuosikymmentä