Poutun koulu

Poutun koulu

LAPUA

Käytännön asioita

Välituntien ajat:
klo 8.45 – 9
klo 9.45 – 10
klo 12 – 12.15
klo 13 – 13.15

Kouluruokailu
Oppilaat ruokailevat luokittain klo 10.30-11.30 välisenä aikana. Oppilaita totutetaan koulussa syömään monipuolisesti erilaisia ruokia hyviä ruokailutapoja noudattaen. Ruoka-allergiasta tulee toimittaa ruokalaan lääkärintodistus. Keittiössä ruuan jakelusta huolehtii Satu Panttila, 044-438 4444.

Kerho- ja harrastustoiminta
Koulu järjestää kerhotoimintaa maanantaisin klo 13-14.30. Tänä syksynä tarjotaan oppilaille kässä-, peli- ja touhukerhoa.  Kerhoja vetävät koulun omat opettajat. Koulukuljetusta ei järjestetä kerhon jälkeen. Lukuvuoden aikana järjestetään myös lyhyitä kerhoja esimerkiksi retki Jänismäelle ja luokkien iltakerhot.

Kouluterveydenhoito
Kouluterveydenhoitaja on koululla parittoman viikon torstaina. Muina aikoina hänet tavoittaa keskustan neuvolasta.

Terveydenhoitaja Päivi Kero 044-438 4975

1 . ja 5. luokan oppilailla on lääkärintarkastus lukuvuoden aikana. Huoltajan toivotaan olevan mukana tarkastuksessa.
Oppilaat kutsutaan hammaslääkärin tarkastuksiin ja heidän hampaidensa kunnosta huolehditaan vuosittain. Vanhemmat huolehtivat oppilaiden kuljetuksen hammaslääkäriin myös kouluaikana. Hammaslääkärimatkat eivät kuulu vakuutuksen piiriin.

Kouluhammaslääkäri Henna Kero-Antila 06-438 4983

Oppilashuoltotyö

Oppilashuoltotyö jakaantuu kahteen osaan:
Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä oppilaiden, huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Yksilöllinen oppilashuolto tarkoittaa oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa.

Kolmiportaiseen tukeen liittyvät opetusjärjestelyt eivät ole oppilashuoltoryhmän toimintaa.

Koulun oppilashuoltotyössä mukana ovat:
Terveydenhoitaja Päivi Kero 044-498 4975
Psykologi Sanni Rouhiainen 044-438 4467
Koulukuraattori Alex Södor 044-438 4489

Tiedottaminen ja poissaoloista ilmoittaminen

Koulua koskevien asioiden tiedottamiseen käytetään Wilmaa. Käykää lukemassa viestien lisäksi myös Tiedoite- palsta etusivulla. Viesteistä tulee sähköpostiin tieto, tiedotteista ei tule. Wilman lisäksi opettajat voivat sopia oman luokan vanhempien kanssa esim. sähköpostin ja WhatsAppin käyttämisestä asioista tiedottamisessa.

Oppilaan poissaolosta on aina ilmoitettava koululle. Äkillisestä poissaolosta esim. sairastumisesta voi ilmoittaa tekstiviestillä tai puhelulla. Sähköinen reissuvihko eli Wilma ei ole oikea kanava, jos viesti vaatii nopeaa vastausta. Poissaoloihin, jotka johtuvat muusta syystä kuin sairaudesta, on pyydettävä aina lupa Wilma-kaavakkeella. Lupa on hyvä pyytää hyvissä ajoin, jotta voidaan sopia käytännön järjestelyistä. Lupakaavake löytyy alakoulujen internetsivuilta (edu.lapua.fi) Lomakkeita-linkin alta.

Kurinpito ja kotitehtävät

Jos oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, hänen kanssaan käydään kasvatuskeskustelu, hänet voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus.

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan poistaa luokasta lopputunnin ajaksi. Opetusta häiritsevä oppilas jatkaa työskentelyä toisessa luokassa toisen opettajan valvonnassa.

Kasvatuskeskustelusta ja jälki-istunnosta ilmoitetaan aina huoltajille joko puhelimitse tai kirjeitse. Huoltaja kuittaa ilmoituksen Wilmassa.

Koulukiusaamista emme suvaitse missään muodossa.

Tehtävät koulussa ja kotona ovat olennainen osa oppilaan työtä. Oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tekemättömiä tehtäviä tai läksyjä.

Jos oppilas on pois koulusta, hänen/kotiväen täytyy selvittää mitä oppitunneilla on opiskeltu ja mitä tuli läksyksi sekä huolehtia, että tarvittavat kirjat saadaan kotiin. Huom! Oppilaan tulee tehdä myös ne tehtävät, jotka on tehty koulussa tunnilla hänen poissa ollessaan.

Kirjalliset läksynkuulustelut ja kokeet palautetaan opettajalle huoltajan allekirjoituksella varustettuna. Näin varmistamme sen, että huoltajat ovat tietoisia lastensa koulumenestyksestä. 

Koulumatkoista ja pyöräilystä

Koulu alkaa maanantaita lukuun ottamatta joka arkipäivä joillakin ryhmillä klo 8.00. Yksi opettajista on koululla jo puolta tuntia aikaisemmin. Se ei kuitenkaan ole varsinaisesti opettajan työaikaa, joten opettaja ei valvo kouluuntuloa ulkona. Viimeinen opettaja lähtee koululta, kun kaikki oppilaat ovat lähteneet.

Kaupunki on tapaturmavakuuttanut oppilaat. Vakuutus kattaa oppitunnit, välitunnit sekä kaiken muun koulun toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan. Lisäksi se kattaa koulumatkat suoraan kotoa kouluun ja koulusta kotiin. Kouluun saavutaan ajoissa ja kotimatkalle lähdetään heti koulupäivän päätyttyä. Koulupihalle ei jäädä leikkimään heti koulun päätyttyä.

Koulumatkoilla oppilaat on vakuutettu kaupungin toimesta, mutta vastuu turvallisesta liikennekäyttäytymisestä on silloin vielä huoltajilla. On siis ensiarvoisen tärkeää, että pyörä on kunnossa, pyöräilykypärä ehjä ja oikean kokoinen, valot toimivat ja että heijastimia on riittävästi niin pyöräilijöillä kuin jalankulkijoillakin. Erityisesti pyydämme huoltajia vaikuttamaan siihen, että kypäriä käytettäisiin aina pyöräiltäessä. Pyörän sarvessa heiluva kypärä on pikemminkin vaara- kuin turvatekijä.

Pyöräilykypärän käyttö on kaikille pakollinen silloin, kun oppitunnin yhteydessä liikutaan pyörillä. Koululla ei ole varakypäriä, joten jokaisella oppilaalla on oltava oma kypärä.

Polkupyörät säilytetään koulun pyörätelineissä. Koulu ei vastaa vahingoista, joita pyörille mahdollisesti pääsee sattumaan koulupäivien aikana. Pyörätelineet eivät ole välituntileikkialuetta.

Taksikuljetuksessa olevat oppilaat voivat säilyttää pyöräänsä koulun ulkovarastossa.

 Koulun liikennejärjestelyt

Koulupäivän aikana autolla ajaminen koulun pihaan on kielletty. Autoilla ajetaan pihan liikenneympyrässä nuolen osittamaan suuntaan. Ympyrän reunoilla pysähdytään, jätetään lapsi pois kyydistä tai otetaan kyytiin. Kertokaa uudesta järjestelystä kaikille lasta kuljettaville isovanhemmille ym.

Välineistä, liikunta- ja välitunneista

Välitunnit vietetään ulkona valvotusti. Kovillakin pakkasilla käydään happihyppelyllä. Huomioikaa tämä lasten pukeutumisessa. Saappaatkin ovat hyvät jalkineet!

Koulussa saatetaan käyttää puhelinta erilaisissa oppimistilanteissa. Silloin opettaja antaa siihen luvan. Muuten puhelin pidetään äänettömällä ja poissa näkyvistä. Välitunneilla puhelinta ei tarvita. Koulu ei vastaa, jos kännykälle sattuu vahinko.

Liikuntatunnit pidetään pääsääntöisesti ulkona, joten säänmukainen varustus on syytä valita kotoa lähtiessä. Sää saattaa muuttua nopeastikin, eikä ennustekaan aina pidä paikkaansa, joten opettaja määrittelee koulupäivän aikana miten ja missä liikutaan. Ulkoliikuntavarustus: verryttely- tai tuulipuku ja lenkkarit.

Jos oppilas ei voi osallistua liikuntatunnille, on hänellä oltava lääkärintodistus tai vanhempien allekirjoittama kirjallinen ilmoitus asiasta. Tällöin oppilas tekee kirjallisia tehtäviä tai muuta opettajan järjestämää työtä toisen opettajan valvonnassa sisällä.

Urheilutalolla ja uimahallissa käydään pääsääntöisesti linja-autolla, mutta etenkin 3.-6. –luokkalaiset voivat liikkua myös polkupyörillä.

Uinneista yms. liikuntaretkistä tiedotetaan aina ennen kyseistä tuntia. Hiihto- ja luistelujaksojen aikana välineitä voi säilyttää koulun varastossa.

Liikunnan arviointi koostuu kaikista osioista (esim. uinti, yleisurheilu, suunnistus jne) , joita vuodenaikana opetellaan unohtamatta reilua käytöstä ja innostusta tunneilla.

Arvioinnista

Oppimisen, osaamisen ja työskentelyn arviointi perustuu opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kriteereihin. Käyttäytymistä arvioidaan käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin.

Käyttäytymisen tavoitteena on, että oppilas oppii:

  • noudattamaan koulun sääntöjä ja annettuja ohjeita
  • käyttäytymään kohteliaasti, ystävällisesti, suvaitsevaisesti ja auttavaisesti muita kohtaan
  • käyttäytymään tilanteeseen sopivalla tavalla
  • antamaan työrauhan
  • toimimaan kouluyhteisössä rakentavasti
  • käyttämään asiallista ja tilanteeseen sopivaa kieltä
  • työskentelemään erilaisissa ryhmissä

Oppilaat saavat palautetta kehittymisestään, työskentelystään, oppimisestaan, osaamisestaan ja käyttäytymisestään osana arjen työskentelyä. Vähintään kaksi kertaa vuodessa arviointipalautetta annetaan myös kirjallisesti. Marras- tammikuussa vuosiluokilla 1-4 väliarviointi toteutetaan arviointikeskusteluna, johon kutsutaan oppilas ja huoltajat.  5-6 vuosiluokilla väliarviointina annetaan välitodistus, jossa kaikki oppiaineet arvioidaan numeroarvosanoilla.

Lukuvuositodistuksen oppilaat saavat keväällä lukuvuoden päätteeksi. 1-3 vuosiluokilla arviointi on sanallista ja 4-6 vuosiluokilla numeerista.

Ja vielä …

Kaikki mahdollinen on syytä nimikoida, että tavarat pysyisivät omistajillaan. Vuoden mittaan koulun eteisissä viruu turhan monia hanskoja, pipoja, tuulihousuja jopa luistimia ilman tiedossa olevaa omistajaa.

Koulun piha on kouluajan ulkopuolella lasten käytössä ulkoilu- ja leikki paikkana, joten koirien kouluttaminen tai ulkoiluttaminen koulun pihalla on kielletty.

Koulun kenttä on hyvässä kunnossa. Se on liikuntapaikka. Moottoriajoneuvoilla kuovittamisen seurauksena syntyneet kuopat aiheuttavat vaaratilanteita liikuntatunneilla. Toivomme, että tällaista toimintaa nähdessänne puututte siihen tai ilmoitatte asiasta/tekijästä koululle.