Poutun koulu

Poutun koulu

LAPUA

Oppilashuolto

Oppilashuollolla edistetään oppilaan hyvää oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Oppilashuolto tukee koko oppilaitosyhteisöä monialaisella yhteisöllisellä ja yksikökohtaisella oppilashuollolla. Oppilashuoltoa toteutetaan oppilaiden ja heidän huoltajiensa, opetus-, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden tahojen kanssa.

Yhteisöllisessä oppilastyöryhmässä käsitellään koko koulua koskevia tai kokonaisen luokan asioita. Ryhmä ei käsittele yksittäisen oppilaan asioita. Aloitteen oppilashuollolle kouluympäristön ja oppilaiden hyvinvoinnin kehittämisestä voi tehdä koulun henkilökunta, oppilashuollon työntekijä, oppilas, oppilaskunta, vanhempaintoimikunta tai huoltaja.

Yksittäisen oppilaan asiat käsitellään yksilökohtaisena oppilashuoltona, johon pyydetään aina mukaan oppilas ja huoltajat. Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmä kootaan tapauskohtaisesti ja kokoajana on se, jolle asia työtehtävien puolesta kuuluu. .

Oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksiin liittyvät asiat käsitellään kasvun ja oppimisen tuen ryhmässä. Tarvittaessa voidaan konsultoidan oppilashuollon työntekijöitä tai pyytää heitä mukaan moniammatilliseen yhteistyöhön