Poutun koulu

Poutun koulu

LAPUA

Järjestyssäännöt

Poutun koulun järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana, koulualueella ja muissa koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä olosuhteissa.

Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia niitä huoneistoja, halleja, kenttiä ym., joilla järjestetään varsinaisia oppitunteja. Koulun alueelta saa poistua vain opettajan luvalla.

Kouluajaksi katsotaan lukujärjestyksen mukainen työpäivä työsuunnitelmanmuutoksineen. Koulupäivä alkaa, kun kello soi sisään. Oppitunneille tullaan ajoissa kouluvälineet mukana ja tehtävät tehtynä. Koulun alkua saa odottaa ja välitunnilla olla sisällä kovalla vesisateella tai pakkasella opettajan harkinnan mukaan. Kouluun pukeudutaan sään ja vuodenajan mukaan.

Liikennesääntöjä noudattaen koulumatkat sujuvat turvallisesti. Turvallisuuden takia suosittelemme pyöräilijöille kypärän käyttöä. Oppituntien aikana pyörällä liikuttaessa kypärän käyttö on pakollista. Pyöriä säilytetään niille varatuissa telineissä. Välituntien aikana pyörien ja autojen paikoitusalueella ei oleskella. Pihalla ei saa pyöräillä kouluaikana. Autolla pihaan ajo koulupäivän aikana kielletty.

Jokaisella oppilaalla tulee olla oikeus häiriöttömään opiskeluun. Työrauhan ylläpitäminen on toisen opiskelun kunnioittamista. Jokainen on omalta osaltaan vastuussa siitä, että ketään ei kiusata. Hyvät käytöstavat ja toisten huomioonottaminen luovat viihtyisyyttä koulupäivään.

Ruokailu on osa opetussuunnitelmaa. Ruoka-aineallergiasta toimitetaan lääkärintodistus koululle.

Välitunti on virkistymistä ja seuraavalle tunnille valmistautumista varten. Välitunnin alussa mennään viivyttelemättä ulos. Välitunnilla leikittäessä otetaan huomioon myös toiset oppilaat. Kellon soitua tullaan välittömästi sisälle. Päällysvaatteet jätetään naulakkoon hyvään järjestykseen.

Koulumme omaisuus on yhteistä. Pidetään se hyvässä kunnossa. Toisten tavaroita ei saa ottaa luvatta. Jos jotakin rikotaan tahallisesti tai tuottamuksellisesti, se on korvattava.
Jokaisen on pidettävä huolta luokkien, eteisen, portaiden, ruokalan ja pihan siisteydestä. Epäsiisteyttä aiheuttava oppilas voidaan kaikkialla velvoittaa korjaamaan jälkensä. Käyttämänsä tavarat kukin oppilas laittaa niille varatuille paikoille.

Karamelleja ja purukumia ei tuoda kouluun. Tupakkaa, päihteitä tai teräaseita ei tuoda kouluun. Leluja, pelejä ja niihin rinnastettavia tavaroita tuodaan kouluun vain sopimuksen mukaan.

Jos oppilaalla on matkapuhelin mukana koulussa, se pidetään repussa äänettömänä. Kännykkää saa käyttää opettajan luvalla koulupäivän aikana. Koulu ei vastaa kännyköille sattuneista vahingoista.

Tapaturman sattuessa asiasta ilmoitetaan viipymättä opettajalle.

Poissaolon syyksi kelpaa sairaus tai opettajan antama lupa. Poissaolosta ilmoitetaan aina koululle heti. Mikäli poissaolon aihe on ennalta tiedossa, lupa pyydetään poissaolon pituuden mukaisesti joko opettajalta (enint. vko) tai rehtorilta kirjallisesti.

Kun oppilaiden vapaa-ajan toiminta tapahtuu koulun tiloissa tai koulun kerhojen puitteissa, tulee heidän noudattaa koulun järjestyssääntöjä soveltuvin osin. Järjestävä yhteisö vastaa omasta tilaisuudestaan. Koulun tiloja annetaan koulun varsinaisen työajan ulkopuolella oppilaiden vapaa-ajan harrastuksia varten käytettäväksi niissä rajoissa, kuin koulutiloja koskevat säännökset ja määräykset sallivat. Tilojen käytössä asetetaan koulun omat käyttötarkoitukset etusijalle.