Järjestyssäännöt

LIUHTARIN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

TAVOITTEET

Järjestyssäännöt takaavat työrauhan, viihtyisyyden ja turvallisuuden. Säännöt totuttavat oppilaat vastuulliseen toimintaan. Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana koulualueella ja muissa koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä olosuhteissa.

 

LUOKASSA

1.Käyttäydy hillitysti ja odota rauhallisena työn alkamista omassa luokassasi.

2.Älä häiritse oppitunnin kulkua. Jokaisen tulee saada työrauha.

3.Pidä pulpettisi siistinä ja huolehdi myös luokan siisteydestä.

4.Siirry välitunnille viivyttelemättä, mutta rauhallisesti. Sisällä voi oleskella vain opettajan luvalla.

 

KÄYTÄVISSÄ, OVISSA JA RAPPUSISSA

5.Kävele ovissa, käytävissä ja rappusissa rauhallisesti. Vältä turhaa metelöintiä.

6.Ulkovaatteet ja jalkineet säilytetään hyvässä järjestyksessä niille varatuissa paikoissa. Käytä sisätiloissa sisäkenkiä tai –tossuja. Pipot ja muut päähineet säilytetään hihassa.

 

RUOKALASSA

7.Noudata hyviä ruokailutapoja.

8.Älä viivyttele turhaan ruokalassa.

9.Rauhallinen keskustelu on sallittua.

 

SIIRTYMINEN ERITYISTILOIHIN

10.Mene liikuntatiloihin, käsityöluokkaan ja muihin opetustiloihin opettajan antamien ohjeiden mukaan.

 

KOULUN PIHALLA

11.Välitunnilla ollaan välituntialueella. Välituntialueen ulkopuolelle saa mennä vain opettajan luvalla.

12.Tarpeeton oleskelu wc:ssä, käytävissä tai erityistiloissa on kielletty.

13.Vaaralliseksi katsotut leikit ovat kiellettyjä. Valvova opettaja ratkaisee asian.

14.Pyri osaltasi pitämään koulualue siistinä ja viihtyisänä.

15.Tapaturman sattuessa ilmoita siitä heti lähimmälle aikuiselle.

16.Polkupyörät ja muut kulkuvälineet säilytetään niille varatulla alueella eikä niitä saa käyttää kouluaikana välituntialueella. Kulkuvälineet ovat koulussa omistajansa vastuulla.

17.Tule koulun sisälle aamulla vasta sitten, kun kello soi. Välitunti loppuu siihen, kun kello soi. Kiiruhda silloin sisälle.

18.Välituntivälineet ovat kaikkien yhteisiä. Ne palautetaan välituntien päätyttyä koulun sisälle.

19.Roskisalue, oja, pyörätelineet, kivikkoalue ja moduulien takapihat eivät ole välituntialuetta.

20.Katoksissa saa olla vain sadesäällä.

 

MUUTA HUOMIOITAVAA

21.Jokainen opettaja on sinun opettajasi. Noudata heidän ja kaikkien koulualueella työskentelevien aikuisten ohjeita.

22.Opettele kohteliaaksi jo koulussa. Tervehdi reippaasti kaikkia koulun alueella liikkuvia ihmisiä.

23.Käsittele koulun välineitä huolellisesti. Toisen tavaroita ei saa ottaa luvatta. Tahallisesti aiheuttamasi vahingot joudut korvaamaan.

24.Kännykkää käytetään koulussa vain opettajan antamien ohjeiden mukaan.

25.Älä tuo makeisia kouluun ilman lupaa.

26.Hyvin käyttäytyvä koululainen ei kiroile eikä käytä rumia sanoja.

27.Jos oppilas jää saapumatta kouluun, on hänen huoltajansa velvollinen ilmoittamaan poissaolon syyn opettajalle mieluiten samana päivänä. Jollei ilmoitusta ole tehty kolmen päivän kuluessa, opettaja selvittää poissaolon syyn. Opettaja voi antaa hyväksyttävästä syystä luvan enintään viiden päivän poissaoloon koulusta. Koulun rehtori voi myöntää hyväksyttävästä syystä luvan pitempään poissaoloon.

28.Kiusaamista ei hyväksytä meidän koulussa.

29.Näihin järjestyssääntöihin voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia.