Keskuskoulu

Keskuskoulu

LAPUA

Järjestyssäännöt

Lapuan kaupunki                                                                                  JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Keskuskoulu                                                                                          Lukuvuosi 2021-22

 

Nämä lainsäädäntöön perustuvat järjestyssäännöt velvoittavat kaikkia koulussa työskenteleviä. Koululaisten iltapäivätoiminnassa noudatetaan myös ko. sääntöjä.  Säännöt ovat voimassa 1.11.2018 alkaen koulupäivisin klo 8.00-17.00 Alakoulun välituntialueelta voidaan siirtyä valvojan johdolla yläkoulun välituntialueelle ns. pitkällä välitunnilla. Koulun välituntialueen kartta on liitteenä.

 

JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN  

– Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää turvallisuutta, viihtyisyyttä ja opiskelun esteetöntä sujuvuutta koulussa.   

– Oppilaiden tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä koulun sisätiloissa ja välitunneilla sekä muussa koulun toiminnassa kuten luokkaretkillä ja leirikoulussa.                                           

OPPILAAN OIKEUDET   

– Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan.

– Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta kaikkina koulun   

työpäivinä turvallisessa opiskeluympäristössä.

– Oppilaalla on oikeus työskennellä ympäristössä, jossa ei kiusata ja jossa puututaan kiusaamiseen.

– Mahdollisten kiusaamistapausten selvittelyyn osallistuu koulun Kiva-tiimi.

 

OPPILAAN VELVOLLISUUDET

– Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei lupaa poissaoloon ole myönnetty.

– Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti, käyttäytyä asiallisesti ja toimia näiden järjestyssääntöjen mukaisesti.

 

TURVALLISUUS     

Huolehdin yleisestä turvallisuudesta  

– Jätän polkypyörän ja sukset vain niille osoitetuille paikoille.                                                    

– En tuo kouluun vaarallisia esineitä tai haitallisia aineita.                                                             

– Ilmoitan koulun aikuiselle heti, jos huomaan turvallisuuteen vaikuttavan vian tai puutteen.

                                                                                                                                                             

Noudatan välitunneille annettuja turvallisuusohjeita  

– Menen ulos reippaasti ja tulen sisään heti välituntikellon soitua.                                                                       

– En heitä lumipalloja, kiviä, hiekkaa tai keppejä.                                                                             

– Noudatan välitunneille erikseen annettavia kevät-, syksy- ja talviohjeita.                                                     

– Pysyn koulun alueella koulupäivän aikana.                                                                                                                   

– Kävelen rauhallisesti käytävillä ja rappusissa, en käytä portaita tai kaiteita liukumäkenä.            

 

Noudatan koulumatkoilla liikennesääntöjä ja käytän pyöräillessä kypärää                                                    

– Noudatan koulumatkoilla hyviä käytöstapoja.                                                                               

– Käyttäydyn koulukyydissä ja sitä odottaessa hyvin.

 

HYVÄ KÄYTÖS                            

Noudatan hyviä käytöstapoja

– Olen ystävällinen, en kiusaa.                                                                                     

– Pidän yllä työ- ja opiskelurauhaa, pyydän puheenvuoron ja kuuntelen sekä

  tervehdin, puhun kohteliaasti.                                                                                                              

– Noudatan annettuja ohjeita.

– En julkaise toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videoita internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

– Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käytössä noudan opettajan antamia ohjeita. Matkapuhelimet pidetään äänettömällä oppituntien aikana. Häiritsevä laite voidaan ottaa oppitunnin ajaksi säilöön.                                                                                                                                                                      

Noudatan hyviä ruokailutapoja

– Annan ruokailurauhan, keskustelen vieruskaverin kanssa hiljaisella äänellä.                                                

– Käytän ruokailuvälineitä tarkoituksenmukaisesti, maistan rohkeasti kaikkia ruokalajeja,                         

pyrin syömään ottamani annoksen.                                                                                                                                   

– Noudatan terveellisiä elämäntapoja, tuon kouluun vain terveellisiä välipaloja.                                             

Noudatan sovittuja aikatauluja                                                                                                               

– Saavun ajoissa oppitunneille.                                                                                                                                            

– Teen annetut kotitehtävät sovitusti, palautan annetut tehtävät ajallaan.

 

SIISTEYDESTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN                                                                    

Kunnioitan omaa ja toisten omaisuutta                                                                                               

– Pidän hyvää huolta minulle annetuista opiskeluvälineistä.                                                               

Vastaan aiheuttamastani vahingosta                                                                                                    

– Jos kadotan tai sotken koulun omaisuutta, puhdistan tai korvaan sen.                                                  

Kunnioitan yhteistä ympäristöämme                                                                                                   

– Laitan roskat roskakoriin, siivoan omat jälkeni ja autan muita.                                                                             

– Kierrätän roskat annettujen ohjeiden mukaisesti.         

 

KURINPITO

Oppilas , joka häiritsee opetusta, muuten rikkoo järjestystä tai menettelee vilpillisesti , voidaan rangaista kurinpidollisesti.  Kurinpitokeinoina voidaan käyttää kasvatuskeskustelua ja jälki-istuntoa sekä kirjallista varoitusta ja määräaikaista erottamista.

Keskuskoulun välituntialue merkitty karttaan punaisella. Alueeseen kuuluu myös yläkoulun peliareena.