Yläkoulu

Yläkoulu

LAPUA

Koulun historiaa

Lapuan yläkoulu on perusopetuksen yläluokilla opetusta antava oppilaitos. Sen aiempi nimi oli Lapuan yläaste.

Peruskoulu-uudistus toteutettiin Lapualla syksyllä 1974: vanhoista kansakouluista tuli peruskoulun ala-asteita ja peruskoulun yläaste sijoitettiin entisiin Lapuan Yhteiskoulun tiloihin. Kouluhallituksen ohjeistuksen perusteella Lapualle tuli vain yksi yläaste, vaikka Tiistenjoella oli haaveiltu myös Tiistenjoen Yhteiskoulun muuttamista yläasteeksi.

Lapuan yläaste sulautti käytännössä yhteen kolme koulua: keskikoulun, kansalaiskoulun ja Tiistenjoen Yhteiskoulun. 1970-luvun lopulla koululla oli jo omat lukusuunnitelmansa, jotka korvasivat aiemmat keski- ja kansalaiskoulujen lukusuunnitelmat.

Peruskoulujärjestelmä muutti vuosiluokkien 7.–9. opetuksen yhtenäiseksi kaikissa muissa aineissa paitsi kielissä ja matematiikassa. Näissäkin tasokurssit poistuivat 1980-luvun alussa.

Yläasteesta muodostui välietappi matkalla jakokoulutukseen. Aiemmin pelkällä keski- tai kansalaiskoulun päästötodistuksella oli voinut avata työpaikkojen ovia, mutta ei enää. 1970-luvun lopulla Lapuan yläasteelta jatkoi lukioon noin puolet, joka neljäs ammattikouluun ja joka kymmenes kauppaoppilaitokseen.

Jatko-opintojen tukemiseksi yläasteelle perustettiin 1980-luvun alussa kymppiluokka. Erityisopetus alkoi vuonna 1982. Työelämään tutustuminen eli TET aloitettiin 1980-luvun puolivälissä.

1990-luvun puolivälissä yläasteella aloitettiin erityinen yrittäjyyskasvatus.

Lapuan yläasteen / yläkoulun rehtorit

  • Toivo Muilu
  • Pentti Korpi
  • Lassi Järvi kesään 2012
  • Petri Saunamäki kesästä 2012 lähtien

Lähde: Helemi, Lapuan historiallinen tietokanta