Keskuskoulu

Keskuskoulu

LAPUA

Järjestyssäännöt

LAPUAN KESKUSKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
LUKUVUONNA 2013-2014

Tavoitteet

Koulu tarvitsee toiminnassaan sääntöjä. Ne takaavat kaikille työrauhan, viihtyisyyden ja turvallisuuden. Säännöt totuttavat vastuulliseen toimintaan.

Luokassa

1. Käyttäydy hillitysti ja odota rauhallisena työn alkamista omassa luokassasi.
2. Älä häiritse oppitunnin kulkua.
3. Pidä työpaikkasi siistinä.
4. Siirry välitunnille viivyttelemättä mutta rauhallisesti.
Sisällä voi oleskella vain opettajan luvalla.
5. Järjestäjän tehtävistä sovitaan opettajan kanssa.

Käytävissä ja ovissa

6. Kävele ovissa ja käytävissä rauhallisesti.
7. Ulkovaatteet ja jalkineet säilytetään hyvässä järjestyksessä niille varatuissa paikoissa. Käytä sisätiloissa mieluimmin tossuja.

Koulupihalla

8. Nurmikoilla ja pensaissa liikkuminen on kielletty.
9. Välitunneilla koulualueen ulkopuolelle saa poistua vain opettajan antamalla luvalla.
10. Tarpeeton oleskelu WC:ssä tai muissa erityistiloissa on kielletty.
11. Leiki, mutta ota toiset huomioon.
12. Vaaralliseksi katsotut leikit ovat kiellettyjä. Valvova opettaja ratkaisee asian.
13. Pyri osaltasi pitämään koulualue siistinä ja viihtyisänä.
14. Tapaturman sattuessa ilmoita siitä viipymättä lähimmälle aikuiselle.
15. Polkupyörät ja muut kulkuvälineet säilytetään niille varatulla alueella, eikä niitä saa käyttää kouluaikana. Pyörille varatulla alueella ei saa oleskella välituntien aikana. Kulkuvälineet ovat koulussa omistajansa vastuulla.
16. Kun kello soi, välitunti loppuu. Siirry välittömästi sisälle.

Siirtyminen erityistiloihin

17. Mene liikuntasaliin, käsityöluokkaan tai muihin erityisluokkiin vain opettajan antamien ohjeiden mukaan.

Koulumatkalla

18. Koulumatkalla tulee noudattaa opittuja liikennesääntöjä
19. Hyvin käyttäytyvältä oppilaalta odotetaan kohteliasta ja hillittyä käytöstä myöskin koulumatkoilla.

Muuta huomioitavaa

20. Älä tuo makeisia kouluun.
21. Hyvin käyttäytyvä koululainen ei kiroile eikä käytä rumia sanoja.
22. Jokainen opettaja koulussa on sinun opettajasi, siksi noudata heidän sekä koulun henkilökunnan ohjeita mielelläsi.
23. Opettele kohteliaaksi jo koulussa. Tervehdi reippaasti kaikkia koulun henkilökuntaan kuuluvia ja tovereitasi.
24. Ruokailussa toimitaan hillitysti ja mahdollisimman vähin äänin.
Jokaisen tulee saada ruokarauha.
25. Käsittele koulun välineistöä huolellisesti. Tahallisesti rikkomasi esineet huoltajasi joutuvat maksamaan.
26. Jos oppilas jää kouluun saapumatta, on hänen huoltajansa velvollinen ilmoittamaan poissaolon syyn opettajalle. Jollei ilmoitusta ole tehty kolmen päivän kuluessa, opettaja selvittää poissaolon syyn.
27. Opettaja voi antaa hyväksyttävästä syystä luvan enintään viiden päivän poissaoloon koulusta. Koulun rehtori voi myöntää oppilaalle hyväksyttävästä syystä luvan pitempään poissaoloon.
28. Kännykän ja kameran käyttö koulussa on kielletty.
29. Näihin järjestyssääntöihin voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia tai lisäyksiä.