Vanhempainyhdistys

Kauhajärven koulun vanhempainyhdistys ry.

Kauhajärven koulun vanhempainyhdistys ry. on perustettu 2.6.1999.
Vanhempainyhdistystoiminta on vanhempien järjestämää toimintaa yhdessä koulun kanssa.
Se on monipuolista, kaikkien lasten kasvua, oppimista ja hyvinvointia edistävää vapaaehtoistyötä, joka tuo iloa myös tekijöilleen.

Vanhempainyhdistys vahvistaa kodin ja koulun aikuisten välistä yhteistyötä ja mahdollistaa vanhempien osallistumisen koulun kehittämiseen. Lyhyesti sanottuna se on silta koulusta kotiin ja takaisin.

Vanhempainyhdistystoiminnassa koulun ja kodin yhteistyön merkitys saa arvoisensa huomion ja jokaisen panosta yhteisen hyvän eteen arvostetaan oikeutetulla tavalla. Toimimme kauhajärvisten ja hirvijokisten toiveiden ja osallistujien innostuksen, taitojen ja voimavarojen mukaan. Toiminta on siis tapahtumia, retkiä ja juhlia, keskustelua, yhdessäoloa ja vertaistukea, osallistumista koulun kehittämiseen ja arkeen sekä vaikuttamista päätöksentekoon.

Puheenjohtajana toimii lv. 2021-22 Kati Takala, sihteerinä ja rahastonhoitajana Tiia Korpela, hallituksen jäseninä Riina Harju, Jenni Hautala, Mika Hautakangas, Nina Jäätteenmäki, Terhi Kokkala, Rami Kurunsaari, Marko Luomala, Sanna Mikkilä, Jenni Parkkonen, Antero Perkiö, Elina Puputti, Kaisa Riihimäki ja Anni Rinta-aho.