Vanhempainyhdistys

Kauhajärven koulun vanhempainyhdistys ry.

Kauhajärven koulun vanhempainyhdistys ry. on perustettu 2.6.1999. Vanhempainyhdistystoiminta on vanhempien järjestämää toimintaa yhdessä koulun kanssa. Se on monipuolista, kaikkien lasten kasvua, oppimista ja hyvinvointia edistävää vapaaehtoistyötä, joka tuo iloa myös tekijöilleen. Vanhempainyhdistys vahvistaa kodin ja koulun aikuisten välistä yhteistyötä ja mahdollistaa vanhempien osallistumisen koulun kehittämiseen. Lyhyesti sanottuna se on silta koulusta kotiin ja takaisin.
Vanhempainyhdistystoiminnassa koulun ja kodin yhteistyön merkitys saa arvoisensa huomion ja jokaisen panosta yhteisen hyvän eteen arvostetaan oikeutetulla tavalla. Toimimme kauhajärvisten ja hirvijokisten toiveiden ja osallistujien innostuksen, taitojen ja voimavarojen mukaan. Toiminta on siis tapahtumia, retkiä ja juhlia, keskustelua, yhdessäoloa ja vertaistukea, osallistumista koulun kehittämiseen ja arkeen sekä vaikuttamista päätöksentekoon.
Puheenjohtaja Kaisa Riihimäki, sihteeri ja rahastonhoitaja Nina Jäätteenmäki, Vpj. Johanna Latvala, Katja Korkiamäki, Kati Takala, Juha Riihimäki, Heli Jaskari, Antero Perkiö, Marko Luomala, Mika Hautakangas,Terhi Kokkala, Jenni Parkkonen ja Sanna Mikkilä. Koulun edustajana Jari Mäkinen.