Oppilaskuntatoiminta

OPPILASKUNTA:

– kaikki Kauhajärven koulun oppilaat

– tavoitteena osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu

– tärkeä osa lasten ja nuorten demokraattista toimintakulttuuria

– koulun tavoitteena on kehittää oppilaiden osallisuutta

– toimiminen oppilaskunnassa kehittää valmiuksia toimia oman ryhmänsä edustajana

– tavoitteena herättää oppilaiden kiinnostus oman koulun kehittämistä kohtaan

– oppilaskuntatoiminnan tulee olla tavoitteellista, joka edellyttää rehtorin, opettajien, oppilaiden ja huoltajien yhteistä päätöstä toiminnan toteuttamisesta ja edistämisestä

– Kauhajärven koulun oppilaskunta toimii tiiviissä yhteistyössä Kauhajärven koulun vanhempainyhdistys ry:n kanssa

 

OPPILASKUNNAN HALLITUS:

– valitaan vaaleilla

– kokoontuu joka toinen viikko tai tarpeen mukaan

– opetellaan kokouskäytäntöjä

– tekee yhteistyötä Kauhajärven koulun vanhempainyhdistys ry:n kanssa

– luokan edustajan tehtäviin kuuluu:

  • neuvotella ja viedä viestiä luokkansa oppilailta oppilaskunnan kokoukseen sekä tuoda sitä kokouksesta takaisin
  • olla aktiivinen kokouksissa ja osallistua tarvittaessa toimikuntiin
  • toimia linkkinä muille oppilaille, luokan edustajan kautta kaikki oppilaat voivat vaikuttaa koulun asioihin

 

KAUHAJÄRVEN KOULUN OPPILASKUNNAN HALLITUS LV. 2017-18:

– Matias Riihimäki (3. lk), Aino Jäätteenmäki (3. lk), Joona Arola (4. lk), Viljami Paussu (5. lk), Laura Jaskari (5. lk, siht.), Eveliina Luomala (6. lk), Mikael Riihimäki (6. lk, pj.)