Oppilaskuntatoiminta

OPPILASKUNTA:

kaikki Kauhajärven koulun oppilaat

– tavoitteena osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu

– tärkeä osa lasten ja nuorten demokraattista toimintakulttuuria

– koulun tavoitteena on kehittää oppilaiden osallisuutta

– toimiminen oppilaskunnassa kehittää valmiuksia toimia oman ryhmänsä edustajana

– tavoitteena herättää oppilaiden kiinnostus oman koulun kehittämistä kohtaan

– oppilaskuntatoiminnan tulee olla tavoitteellista, joka edellyttää rehtorin, opettajien, oppilaiden ja huoltajien yhteistä päätöstä toiminnan toteuttamisesta ja edistämisestä

– Kauhajärven koulun oppilaskunta toimii tiiviissä yhteistyössä Kauhajärven koulun vanhempainyhdistys ry:n kanssa

 

OPPILASKUNNAN HALLITUS:

– ohjaajana luokanopettaja Kirsi Sulkakoski

– valitaan vaaleilla

– kokoontuu joka toinen viikko tai tarpeen mukaan

– opetellaan kokouskäytäntöjä

– tekee yhteistyötä Kauhajärven koulun vanhempainyhdistys ry:n kanssa

– luokan edustajan tehtäviin kuuluu:

  • neuvotella ja viedä viestiä luokkansa oppilailta oppilaskunnan kokoukseen sekä tuoda sitä kokouksesta takaisin
  • olla aktiivinen kokouksissa ja osallistua tarvittaessa toimikuntiin
  • toimia linkkinä muille oppilaille, luokan edustajan kautta kaikki oppilaat voivat vaikuttaa koulun asioihin

 

KAUHAJÄRVEN KOULUN OPPILASKUNNAN HALLITUS LV. 2019-20:

– Aino Jäätteenmäki (5. lk, pj., Lasten Parlamentti), Helmi Perkiö (6. lk, siht., Lasten Parlamentti), Vilho Korkiamäki (6. lk), Jesse Hautala (5. lk), Marlene Paussu (5. lk), Konsta Hautakangas (4. lk), Janiina Luomala (4. lk), Leo Perkiö (3. lk), Emilia Mikkilä (3. lk)