Oppilaskuntatoiminta

OPPILASKUNTA:

– Kaikki Kauhajärven koulun oppilaat muodostavat oppilaskunnan. 

– Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu.

– Oppilaskunta on tärkeä osa lasten ja nuorten demokraattista toimintakulttuuria.

– Yhtenä koulun tavoitteena on kehittää oppilaiden osallisuutta.

– Toiminta oppilaskunnan hallituksessa kehittää valmiuksia toimia oman ryhmänsä edustajana.

– Tavoitteena on herättää oppilaiden kiinnostus oman koulun kehittämistä kohtaan.

– Oppilaskuntatoiminnan tulee olla tavoitteellista, mikä edellyttää rehtorin, opettajien, oppilaiden ja huoltajien yhteistä päätöstä toiminnan toteuttamisesta ja edistämisestä.

– Kauhajärven koulun oppilaskunta toimii tiiviissä yhteistyössä Kauhajärven koulun vanhempainyhdistys ry:n kanssa

 

OPPILASKUNNAN HALLITUS:

– Opettajat valitsevat keskuudestaan oppilaskunnan ohjaavan opettajan lukuvuosittain. 

– Oppilaskunnan hallitus valitaan vaaleilla, joissa jokaisella oppilaskunnan jäsenellä (jokaisella oppilaalla) on äänioikeus. 

– Oppilaskunnan hallitus kokoontuu joka toinen viikko tai tarpeen mukaan.

– Oppilaskunnan hallituksen kokouksissa opetellaan kokouskäytäntöjä.

– Oppilaskunnan hallitus tekee yhteistyötä Kauhajärven koulun vanhempainyhdistys ry:n kanssa.

– Oppilaskunnan hallituksen luokan edustajan tehtäviin kuuluu:

  • Neuvotella ja viedä viestiä luokkansa oppilailta oppilaskunnan hallituksen kokouksiin sekä tuoda sitä kokouksista takaisin oppilaille. 
  • Olla aktiivinen kokouksissa ja osallistua tarvittaessa toimikuntiin.
  • Toimia linkkinä muille oppilaille, luokan edustajan kautta kaikki oppilaat voivat vaikuttaa koulun asioihin.