Oppilasmäärät

Eskarit 1. lk 2. lk 3. lk 4.lk 5. lk 6. lk
Varh.kasvatus
6 t + 2 p = 8 3 t + 4 p = 7
2 t + 3 p = 5
3 t + 4 p = 7 4 t + 3 p = 7
1 t + 3 p = 4
1-2 LK 15 OPP., 3-4 LK 12 OPP., 5-6 LK 11 OPP.: KOKO KOULU 38 OPPILASTA +  eskarit